وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خانه موسیقی

مرکز موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

انجمن موسیقی کرمان

بنیاد فرهنگی هنری رودکی